top of page

ZONDAG 30 JULI

Tijden: 13.30-14.30 + 15.00-16.00 uur

Gespreksleider: Ellie van den Bomen

Deelname is gratis.

Deze activiteit is komen te vervallen!

Wat is Visual Thinking Strategies

VTS is een methode om naar kunst te kijken.Iedereen kijkt op zijn manier en ervaart een kunstwerk anders. Het is boeiend (en leerzaam) om daar met elkaar over in gesprek te gaan op een open manier en zonder oordeel. Luisteren, uitwisselen en verdiepen en wellicht zomaar tot verrassende of andere inzichten komen. Ellie van den Bomen, specialist in VTS is gespreksleider.

 

Hoe werkt het

Een groep mensen neemt eerst de tijd om naar een kunstwerk te kijken. De gespreksleider brengt daarna de discussie op gang met een aantal specifieke open vragen. Hierdoor worden deelnemers gestimuleerd om goed te kijken, hun observaties nauwkeurig te formuleren en argumenten aan te dragen voor wat ze waarnemen. De aanpak nodigt uit tot verdieping en actieve deelname aan het gesprek. Iedereen, ongeacht intelligentie en (culturele) achtergrond, kan deelnemen aan een VTS gesprek. Kennis van kunst is geen voorwaarde.

 

Meer info over VTS

 VTS-gesprek

bottom of page